การทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปจะมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน และมีคราบอาหารต่างๆ ติดตามบริเวณลิ้นของเรา เพื่อความสะอาดและเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี เราจึงควรแปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันให้สะอาด และควรแปรงที่บริเวณลิ้นด้วย การแปรงลิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไร เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่องปากและฟันที่ดีของเรา

แปรงลิ้น หลังแปรงฟันจำเป็นหรือไม่
ลิ้นของเรานั้น มีลักษณะเป็นปุ่มเล็กๆ และมีหน้าที่ในการรับรสอาหารต่างๆ จึงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะช่องปากที่สำคัญ เพราะหากเราไม่ทำความสะอาดลิ้น คราบอาหารต่างๆ ที่เรากินเข้าไป จะไปเกาะอยู่บริเวณต่อมรับรส ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์บางชนิดเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดคราบขาวขึ้นที่ลิ้น และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การที่เราไม่ทำความสะอาดลิ้นจะทำให้เชื้อโรคเหล่านี้ไม่ถูกกำจัดออกไปจากช่องปาก ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มีกลิ่นปากและทำให้เกิดฟันผุได้

ดังนั้น เราจึงควรแปรงและทำความสะอาดลิ้นทุกครั้งที่แปรงฟัน เพื่อขจัดคราบขาวบนลิ้น ทั้งยังช่วยให้ลิ้นรับรสอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การแปรงฟันให้สะอาดก็สำคัญ เพราะจะช่วยป้องกันเหงือกอักเสบฟันคุดได้ รวมถึงควรบ้วนปากทุกครั้งและใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย เพื่อช่วยทำความสะอาดซอกฟันในจุดที่แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง เพื่อการแปรงฟันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

วิธีการแปรงลิ้นที่ถูกวิธี
การแปรงลิ้นเพื่อขจัดคราบต่างๆ ที่ตกค้างบนลิ้นนั้น เราสามารถใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่ม ที่ขูดลิ้น หรือที่แปรงลิ้นก็ได้ โดยมีวิธีที่ถูกต้อง ดังนี้

  1. ขณะแปรงฟันเสร็จเรียบร้อย ให้อ้าปากให้กว้างและแลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุด
  2. วางแปรงสีฟัน หรือที่แปรงในแนวขวาง
  3. แปรงลิ้น หรือแตะลิ้นเบาๆ โดยแปรงจากด้านในออกมาด้านหน้าถึงปลายลิ้น จนกว่าลิ้นจะสะอาดไม่มีคราบขาว
  4. หลังจากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด และอย่าลืมแปรงเบาๆ ที่กระพุ้งแก้มด้วยเพื่อให้ช่องปากสะอาดยิ่งขึ้น
  5. ควรแปรงที่ลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟัน หรืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ข้อควรระวังในการแปรงลิ้น
การแปรงหรือทำความสะอาดที่ลิ้นอย่างเบาๆ จะไม่ทำให้ลิ้นเป็นแผล แต่หากมีการแปรงแล้วเกิดมีการเจ็บลิ้นหรือมีเลือดออก  ให้หยุดใช้ เนื่องจากอาจเกิดจากขูดลิ้นหรือแปรงแบบรุนแรงเกินไป รวมถึงให้ระวังขณะแปรงเพราะอาจแปรงลึกเกินไปจนทำให้อาเจียนได้ แต่หากขูดลิ้นหรือแปรงแล้วเจ็บลิ้นมากขึ้น ให้รีบไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจและประเมินอาการ อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจเกิดอันตรายกับช่องปากได้