Category: สุขภาพ

การแปรงลิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไร

การทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปจะมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน และมีคราบอาหารต่างๆ ติดตามบริเวณลิ้นของเรา เพื่อความสะอาดและเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี เราจึงควรแปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันให้สะอาด และควรแปรงที่บริเวณลิ้นด้วย การแปรงลิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไร เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่องปากและฟันที่ดีของเรา แปรงลิ้น หลังแปรงฟันจำเป็นหรือไม่ ลิ้นของเรานั้น มีลักษณะเป็นปุ่มเล็กๆ และมีหน้าที่ในการรับรสอาหารต่างๆ จึงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะช่องปากที่สำคัญ เพราะหากเราไม่ทำความสะอาดลิ้น คราบอาหารต่างๆ ที่เรากินเข้าไป…

โรคไส้เลื่อนเป็นได้ทั้งหญิงและชายจริงหรือ

“ไส้เลื่อน” เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้น แต่ความจริงแล้วผู้หญิงก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้เหมือนกัน อันตรายที่เกิดจากไส้เลื่อน ไส้เลื่อนเป็นภาวะที่ไม่อันตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือด เนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุด ซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุด เพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขึ้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ ผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนได้หรือไม่? นอกจากไส้เลื่อนจะสามารถเกิดขึ้นได้หลายส่วนของร่างกายแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายอีกด้วย แต่จะพบได้ในผู้ชายมากกว่า เนื่องจากบริเวณขาหนีบของผู้ชายจะมีช่องถุงอัณฑะที่อ่อนแรงได้ง่าย ทำให้มีโอกาสเกิดไส้เลื่อนขึ้นมากกว่า ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการยกของหนัก รวมถึงผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ ไส้เลื่อนเกิดจากอะไร? ไส้เลื่อนเกิดจากความผิดปกติของผนังช่องท้องที่อ่อนแรงมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดจากการที่ผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดจนทำให้ผนังช่องท้องบริเวณนั้นอ่อนแอ ในบางกรณีสามารถเกิดขึ้นจากแรงดันที่มากผิดปกติในช่องท้อง…