Tag: ประโยชน์

การแปรงลิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไร

การทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปจะมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน และมีคราบอาหารต่างๆ ติดตามบริเวณลิ้นของเรา เพื่อความสะอาดและเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี เราจึงควรแปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันให้สะอาด และควรแปรงที่บริเวณลิ้นด้วย การแปรงลิ้นนั้นมีประโยชน์อย่างไร เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อช่องปากและฟันที่ดีของเรา แปรงลิ้น หลังแปรงฟันจำเป็นหรือไม่ ลิ้นของเรานั้น มีลักษณะเป็นปุ่มเล็กๆ และมีหน้าที่ในการรับรสอาหารต่างๆ จึงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอวัยวะช่องปากที่สำคัญ เพราะหากเราไม่ทำความสะอาดลิ้น คราบอาหารต่างๆ ที่เรากินเข้าไป…